کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا

 • تعداد آزمایش در هر کیت : 10
 • محتویات کیت:

  • کیت تشخیص کاست تست (10 عدد)
  • سواب نمونه برداری یکبار مصرف (10 عدد)
  • بافر استخراج نمونه ( mL 4/. X 10)
  • کنترل مثبت ( mL 2/. X 1)
  • کنترل منفی ( mL 2/. X 1)
  • دستورالعمل
در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید
نیاز به وقت ملاقات نیست

کارشناسانآروین زیست سلامت به صورت رایگان به شما مشاوره میدهند.