حضور شرکت دانش بنیان آروین زیست سلامت در پنجمین نمایشگاه CLI Expo 2022

شرکت دانش بنیان اروین زیست سلامت جهت معرفی سبد محصولات جدید خود که شامل :

 • کیت های تشخیص سریع آنتی ژن کرونا
 • کیت های تشخیص سریع آنتی بادی خنثی کننده کرونا
 • کیت های تشخیص سریع آنتی بادی IgG , IgM
 • کیت تشخیص سریع مورفین
 • کیت تشخیص سریع آمفتامین
 • کیت تشخیص سریع مت آمفتامین
 • کیت 3 تستی تشخیص سریع مواد مخدر
 • کیت تشخیص سریع بارداری (HCG)
 • کیت تشخیص سریع تروپونین I قلبی (cTnI)
 • کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس حیوانی (سگ و گربه) CDV
 • کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس حیوانی (سگ و گربه) FPV
 • کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس حیوانی (سگ و گربه)CPV