کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا ده تستی

تست های تشخیص سریع کووید-19 مبتنی بر ایمنوکروماتوگرافی و نانوذرات کلوئیدی طلا از انواع تست‌های POC بوده که امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده‌اند. در این نوع تست دیگر به ارسال نمونه‌ها به یک آزمایشگاه مرکزی و منتظر ماندن برای دریافت جواب نیازی نیست و نتیجه طی ۱۵ دقیقه مشخص می‌شود. استفاده از این روش تست باعث غربالگری و جلوگیری از شیوع بیماری می‌شود.