کیت 10 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

[rank_math_breadcrumb]

کیت 10 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حساسیت : % 98/5
اختصاصیت: % 97/5
کد کاتالوگ 25 تستی: ABH-IC31-Drug10

 (MOP/AMP/MET/MTD/THC/TRA/BUP/COC/TCA/BAR)

این کیت جهت تشخیص 10 ماده مخدر (مورفین، آمفتامین ،مت‌آمفتامین، متادون، حشیش، ترامادول، بوپرونورفین،کوکائین، تری سایکلیک و باربیتورات ) بر اساس ايمونوکروماتوگرافی رقابتی در نمونه ادرار انسان بصورت کیفی طراحی شده است. این کیت یک مرحله‌ای می‌باشد و جهت غربالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید

نیاز به وقت ملاقات نیست

کارشناسان آروین زیست سلامت به صورت رایگان به شما مشاوره میدهند.