کیت 3 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

[rank_math_breadcrumb]

کیت 3 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حساسیت : % 98/4
اختصاصیت: % 97/1
کد کاتالوگ 25 تستی: ABH-IC19-Drug3

(MOP/AMP/MET)

این کیت جهت تشخیص 3 ماده مخدر (مورفین، آمفتامین و مت‌آمفتامین) بر اساس ايمونوکروماتوگرافی رقابتی در نمونه ادرار انسان بصورت کیفی طراحی شده است. این کیت یک مرحله‌ای می‌باشد و جهت غربالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید

نیاز به وقت ملاقات نیست

کارشناسان آروین زیست سلامت به صورت رایگان به شما مشاوره میدهند.