آروین زیست سلامت 7 ساله شد!

مراسم سالگرد تاسیس شرکت دانش بنیان آروین زیست سلامت در سالن جلسات شرکت با حظور مدیریت و مدیران و کارشناسان و همکاران هلدینگ آروین پژوهان نور برگزار شد.

آروین زیست سلامت بعنوان شرکت زیر مجموعه هلدینگ آروین پژوهان نور در 19 خرداد 1395 تاسیس گرده است.