حضور هلدینگ آروین پژوهان نور در نمایشگاه مدیکا دوسلدورف آلمان

دانش بنیان آروین زیست سلامت بعنوان شرکت زیر مجموعه هلدینگ آروین پژوهان نور به اتفاق مدیران ارشد خود از تاریخ 23 تا 26 آبان 1401 ( 14-17 November 2022 ) در نمایشگاه مدیکا دوسلدورف آلمان یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین المللی پزشکی در دنیا شرکت نموده است.

آروین زیست سلامت با توسعه تولید محصولات متنوعی چون کیت های تشخیص سریع انسانی و حیوانی امیدوار است بتواند در حوزه سلامت وارد بازارهای داخلی و خارجی شود.